PROBİYOTİK BAKTERİLERİN YARARLARI

Eczacı Mehmet Müderrisoğlu probiyotik bakterilerin yararlarını ve MDC 4P’nin farklılıklarını anlattı.